Thursday, 12 December 2013

Bygglovsritningar

 


Ett komplett ritningspaket bestående fasadritningar,planritning,sektionsritning och situationsplan.
Det är dessa ritningar du behöver för att söka ett bygglov.  Du har naturligtvis även nytta av dessa ritningar inför  t.ex. möblering eller köksdesign.
Ritningarna levereras i pappesrutskrifter i A3 (3ex av varje) samt i pdf och dwg-format per epost.
Du förser våra arkitekter med dina skisser, visioner och eventuellt bilder.

 För mer information besök oss på: http://www.arkitektonline.com/Paketlosningar.php

No comments:

Post a Comment